Persoonlijk consult

Reading

Het benoemen en interpreteren van de energie (en kleuren) van de aura's en de chakra's, noemt men "readen", lezen. Dit lezen geeft informatie over allerlei thema's in het leven die op dat moment van belang zijn (bv. (familie)relaties, gezondheid, werk, levensdoelen).
Het lezen gaat meestal via het gebruik van symboliek, het lezen van de "roos", het symbool voor liefde. De roos staat voor hoe iemand gegrond is, de levensloop en geestelijke ontwikkeling. Zo wordt ook gebruik gemaakt van de chakra’s en de aura.
De aura is een uitstralingsveld dat ieder levend organisme om zich heen heeft. Er zit een “grens” aan dit veld. Dit veld kun je bemerken als je er bij een ander binnenstapt. Je proeft als het ware de sfeer (denk aan een kamer die je binnenstapt, je ervaart het als prettig of juist niet). De aura’s van mensen vullen de ruimte waar ze aanwezig zijn. Bij een baby ontstaan in de loop van z’n leven patronen hoe hij reageert op het leven om zich heen. Deze patronen zijn leesbaar in de aura. De chakra’s (energiepunten op het lichaam, verbonden met organen) laten ook gedetailleerde informatie zien over deze patronen.
Vervolgens wordt gekeken wat de symboliek betekent.
Als je het zicht op bepaalde zaken in het leven kwijt bent, kun je via een reading weer helderheid krijgen. Het bewustwordingsproces kan helpen onverwerkte zaken te verwerken en los te laten.

De praktijk

Je gaat tegenover elkaar zitten. De reader vraagt je naam hardop te zeggen. Met de energie, klank van je stem wordt een kernstuk in jezelf geactiveerd. Zo wordt contact met het wezen gemaakt, die de informatie verstrekt. Het wezen is dat deel van jezelf dat van leven naar leven meegaat. Het leert tijdens een leven, om met deze wijsheid terug te keren naar de oorsprong. De reader leest met het zesde chakra (is derde oog). Hij maakt zich “leeg” van binnen, om zo een open ontvangststation voor de ander te zijn. Hij ontvangt de informatie via gevoel, beelden, enz.
Er wordt toestemming gevraagd om de informatie te mogen ontvangen en datgene wat belangrijk is voor het moment, wordt gegeven. Alleen wat het wezen wil laten zien, wordt getoond. Inzicht krijgen in oude patronen helpt los te laten en open te staan voor nieuwe ervaringen. Zo word je je bewust van je kwaliteiten en kun je deze zo optimaal mogelijk benutten.
Een reading duurt ongeveer 1,5 uur.

Healing

Een aura/chakra healing is het schoonmaken van het energiesysteem.
Het doel is iemand weer in balans te brengen, in contact met zijn/haar eigen natuurlijke vermogens tot helen te komen. Dit evenwicht is voor ieder mens uniek.
Bij een healing wordt de aura (het energieveld om het lichaam) verbonden met de aardse en kosmische energie en de chakra's worden gezuiverd van energieën die er niet "thuis" horen. Een healing kan helpen oude patronen los te laten, waardoor dingen beter overzien en begrepen worden. Het leerproces wordt bewuster en de eigen keuzevrijheid wordt zo groter, omdat er ruimte komt voor nieuwe inzichten.

De praktijk

Zie Healing.
Een healing duurt ongeveer 20-30 minuten.

Thuisbezoek

Mocht u liever thuis een consult willen ontvangen, dan kan dat, in een straal van 10 km van Ter Aar. Dit brengt wel extra kosten mee (zie de tarieven).

Reading

Kosten
55,- (kan ook bij u thuis, kosten €10,- extra)
Tijd
90 minuten
Datum
Volgens afspraak
Plaats
Ter Aar

Healing

Kosten
35,-
Tijd
30 - 45 minuten
Datum
Volgens afspraak
Plaats
Ter Aar