Chakra

Chakra

Het woord chakra betekent wiel of schijf. Een chakra is een draaikolk die zich in het lichaam op specifieke plaatsen laat zien. Er zijn meerdere chakra’s, deze zijn verbonden met elkaar door een centraal verbindingskanaal, wat verticaal door het lichaam loopt. Deze kolom verbindt het hele systeem van lichaam en het subtiele lichaam (alles op psychisch vlak) met elkaar, met de energie van de aarde en de kosmos. In de aura laten deze energievelden zich zien door kleuren.

Een chakra geeft een kruispunt weer waar geest en lichaam elkaar ontmoeten. Zo worden bijvoorbeeld emotionele energie en fysieke energie uitgewisseld (emoties worden in het lichaam gevoeld, denk maar aan “vlinders in je buik”).
Op lichamelijk vlak corresponderen de chakra’s met zenuwknopen en met de endocriene klieren (hormoonstelsel).
Elk chakra kun je zien als een programma dat bepaalde delen van ons leven reguleert (overleven, denken, voelen, seks). De chakra’s zenden levensenergie uit vanuit het centrum, nemen energie in zich op van buitenaf en transporteren dit naar het centrum.

De vorm en inhoud van de chakra’s worden bepaald door ons dagelijks handelen, programmering en cultuur, fysieke gesteldheid, informatie uit vorige levens.
Patronen in de chakra’s hebben de neiging zich steeds te herhalen door onze aandacht die op de buitenwereld is gericht. We kunnen vastzitten in bepaalde patronen (relatie, werk, manier van denken). Zijn de patronen goed, dan groeien we, niet, dan spreken we van blokkades.

De zeven chakra’s hebben zeven bewustzijnsniveau’s. Als een chakra zich opent zijn we ons meer bewust van het betreffende bewustzijnsniveau. De volgende niveau’s zijn er:

1. overleven/aarde
2. emoties en seksualiteit/water
3. wilskracht, macht/ vuur
4. liefde/lucht
5. communicatie en creativiteit/ geluid
6. intuïtie, helderziendheid, verbeeldingskracht/licht
7. kennis en inzicht/denken

Tijdens de cursus worden deze zeven chakra’s behandeld. Hier worden yoga oefeningen voor gebruikt, muziek, meditatie, tekenen. Je bent dus steeds vooral praktisch gericht bezig, zodat je zelf aan den lijve ervaart hoe een chakra werkt, eruitziet bij jezelf, waar het zit en wat het met je doet. Op deze manier ga je het herkennen, word je het bewust en kun je zelf kiezen hoe er mee om te gaan. Ook kan je zo meer invloed uitoefenen op je eigen handelen en reageren.
De cursus bestaat uit tien lessen van 2,5 uur.

Informatie

Tijd
10 lessen van 2,5 uur
Datum
14 januari 2015
Plaats
Ter Aar